Ovsem.net - software, hardware, online hry, webdesign, Windows 7 / Vista / XP | Vydejte si svou vlastní tištěnou knihu


Vydejte si svou vlastní tištěnou knihu

Autor: Pavel Kříž  |  24. srpen 2007  |  zobrazeno: 40 410×  |  20 komentářů

Jak si vydat svou vlastní tištěnou knihuCo je třeba vědět, znát a udělat pro vydání vlastní tištěné knihy? To se dozvíte v tomto článku, který je napsán na základě mých zkušeností a mého chápání problematiky a nemusí být nutně správný a bezchybný. Text se nezabývá situací, kdy máte písemnou smlouvu s nakladatelem/vydavatelem a dodáte pouze rukopis a o ostatní náležitosti (přidělení ISBN, tisk knihy, vazba, distribuce) se postará váš nakladatel/vydavatel. Je směsicí obecných rad a konkrétních zkušeností, které jsem získal během psaní mé knihy. Také, prosím, omluvte moje laické vyjadřování v právních otázkách. A také upozorním, že následující texty nejsou odborným výkladem a nemají žádnou právní váhu.

1. Neperiodická publikace, náležitosti

Jak si vydat svou vlastní tištěnou knihuKniha je tzv. neperiodickou publikací ve smyslu zákona č. 37/1995 Sb. "o neperiodických publikacích" (novelizován r. 2002). Zákon uvádí řadu náležitostí, které je třeba splnit. V podstatě se veškeré povinnosti (vyplývající z tohoto zákona) týkají vydavatele knihy. Dalším zákonem, který je nutné respektovat, je zákon č. 121/2000 Sb - "autorský zákon" (novelizován r. 2006). Vydavatelem je fyzická nebo právnická osoba. Pro fyzickou osobu může být náročnější dostát všem povinnostem vyplývajícím ze zákona "o neperiodických publikacích" (zejména po organizační stránce věci), ale rozhodně to není překážkou k vydání knihy "vlastním nákladem". Pokud chápu správně všechny "právní souvislosti", pak vydání knihy vlastním nákladem je podobné případu, kdy malíř namaluje obraz, sochař vytvoří sochu, ... Tj. na tuto činnost není třeba speciální povolení ani živnost. Mělo by jít o oblast pokrytou zákonem č. 121/2000 Sb - "autorský zákon". V případě, že je vydavatelem právnická osoba, tj. vydavatelství, je třeba s ním vyjednat všechny náležitosti vydání knihy. Já jsem šel u své první knihy touto cestou. Rozhodně doporučuji předem si ověřit, zda a za jakých podmínek je možné vytisknout a vyvázat knihu. Klasická velká nakladatelství provádí tzv. offsetový tisk s "knižní vazbou", kde jsou relativně vysoké náklady na 1 knihu a náklad (počet knih) musí být relativně vysoký (řekněme tisíce kusů). Naproti tomu "malá vydavatelství" jsou schopna zpracovat knihu tzv. digitálním tiskem (velmi zjednodušeně řečeno: tisk na stroji podobnému klasické laserové tiskárně), s různým typem vazby (kroužková plastová, kroužková kovová, "sešitová", ...). V mém případě šlo o tisk v malém vydavatelství; využil jsem výhod digitálního tisku (náklad od cca 30-50 kusů), "sešitová vazba". Jistě existuje více vydavatelství, která se věnují vydávání knih s nízkým nákladem (počtem kusů). Mohu doporučit jedno „malé“ brněnské nakladatelství MSD, jehož služeb jsem použil u své první knihy. Další ze sympatických vydavatelství se mi jeví (opět brněnská) služba Knihovnička. Publikace může obsahovat ISBN (mezinárodní číslo, které ji jednoznačně identifikuje); není povinné, ale doporučil bych ho použít. V případě, že vydavatelem knihy je vydavatelství, pak vám ISBN přidělí (je vhodné o něj požádat před odevzdáním podkladů k tisku, aby autor mohl ISBN do knihy uvést). Pokud jde o vydání knihy "vlastním nákladem", pak ISBN bezplatně přiděluje (na základě vyplněného formuláře) Národní agentura ISBN v ČR; mail: isbn@nkp.cz. Každé vydání knihy (i různou formou: tištěná, elektronická na CD) má vlastní ISBN. Způsob zápisu ISBN, jeho umístění v knize i další náležitosti jsou popsány v dokumentaci, dostupné na webu Národní agentury ISBN v ČR. Dle vyjádření pracovníků Národní agentury ISBN v ČR je i vydání elektronické knihy na CD neperiodickou publikací a vydavatel musí v tomto smyslu splnit všechny náležitosti jako u tištěné knihy (včetně odeslání povinných výtisků); v tomto bodě však nepanuje jednota a několik mnou oslovených knihoven neví (nemá „zaručený“ právní názor), zda i elektronická kniha na nosiči CD je neperiodickou publikací ve smyslu zmíněného zákona. Protože jsem si u vydavatele objednal "kompletní dodání publikace", na všechny práce s ním spojené mi byla účtována DPH ve výši 5%. Pokud bych ale knihu vydal vlastním nákladem (tj. vydavatelem bych byl já) a nechal si ji pouze vytisknout (a případně i vyvázat), byla by mi na vše účtována DPH 19%. Možná se to někomu nezdá velký rozdíl, ale věřte, že v ceně publikace je to znát (pokud teda neděláte tisícový náklad, jehož odběr máte dopředu zajištěn).

2. Kniha, příprava, formátování

Jak si vydat svou vlastní tištěnou knihuPodklady jsem dodal ve formátu PDF (nejčastější požadavek vydavatelství na výsledný formát). Text jsem napsal a formátoval v běžném textovém editoru OpenOffice.org Writer (obdoba MS Office Word), s exportem do formátu PDF pomocí programu PDF Creator (ovladač virtuální tiskárny tisknoucí dokument do PDF). Kvůli ceně publikace doporučuji převést barevné obrázky do stupňů šedi (barevný tisk je nepřiměřeně drahý; pokud nutně potřebujete barevné obrázky, doporučuji zvážit možnost tisku černobílého s tím, že ke knize dodáte jako přílohu CD, na kterém bude celá publikace nebo jen její část s barevnými obrázky). Text publikace jsem formátovál na formát A4, ale výsledná vytištěná publikace má formát A5 (tisk dvou "logických" A4 na jednu "fyzickou" A4, oboustranně). Výhodou je snadnější a levnější vazba ("sešitová"), úspora papíru a tím i nižší cena tisku (někdy se totiž podstatně liší cena tisku na A5 a A4); čitelnost textu a kvalita obrázků zůstává slušná. Knihu doporučuji rozdělit na dvě části (dva soubory): první s vlastním textem knihy a druhý, ve kterém bude jen text (příp. s obrázky) obálky. To je výhodné z důvodu snadnější manipulace při tisku, neboť obálka se typicky tiskne na jiný papír než zbytek publikace. Také si dejte pozor na množství obrázků a jejich „sytost“. Běžně uváděné ceny za jednu stranu předpokládají, že jde o text a v případě použití většího množství obrázků se může cena tisku navýšit až o 100%. Proto silně doporučuji si vše předem ověřit u svého vydavatele. Můj formát během psaní knihy v OpenOffice.org Writer: normální A4, bohužel s příliš malými okraji (museli jsme řešit operativně u vydavatele). Doporučím rozumnou velikost okrajů, pro výsledný tištěný formát A4 by mělo stačit cca 1,5 cm (ale vždy je dobré si to předem a dostatečně včas ověřit!). Můj případ byl specifický tím, že jsem potřeboval použít hodně obrázků (náhledy oken) a z toho důvodu jsem minimalizoval okraje (na A4) až na 1,2 cm. Problém byl v tom, že se publikace tiskla sice ze souboru PDF s formátem strany A4, ale tak, že výsledná vytisknutá stránka byla formátu A5 ("dvě vedle sebe"). Tím došlo i ke zmenšení okrajů, což byl problém zejména proto, že jsem měl větší počet stran a bylo tedy nutné publikaci po vytisknutí a vyvázání oříznout. Tím tedy dojde k dalšímu zmenšení okrajů a text je nepřirozeně blízko k okraji stránky. Tento problém jsme s vydavatelem vyřešili tak, že při vyexportování na "tiskařský stroj" došlo ke zmenšení stránky (tj. text i obrázky; prostě zoom) tak, aby okraje byly OK. Doporučuji tedy tuto věc konzultovat dostatečně včas; nejlépe před závěrečným formátováním publikace – vyhnete se tak zbytečným budoucím problémům. Běžný text je písmem Times New Roman, velikost 12. I takový text je bez problémů čitelný pro člověka se zdravým zrakem, i když při tisku dojde k jeho zmenšení (již zmíněný tisk "dvou A4 vedle sebe"). Nadpisy jsem udělal stejným fontem, velikost 16 a 14, tučně. Náhledy oken jde bez problémů dělat i bez speciálního SW, klávesová zkratka Alt PrintScreen "sejme" aktuální okno a tento obrázek se dá vložit do programu Malování (není třeba mít další grafický editor). Takto získané obrázky nemá smysl ukládat ve formátu .bmp (zabírají zbytečně moc místa); vyloženě nevhodný je formát .jpg (velké zkreslení a rozostření textu). Jednoznačně doporučuji formát PNG (v Malování: Soubor - Uložit jako a vybrat formát png).

3. Autorská práva, zdroje

Jak si vydat svou vlastní tištěnou knihuPři psaní knihy je třeba respektovat autorská práva příslušných vlastníků, pokud se téma publikace nebo informace v nich obsažené mohou dotýkat jejich vlastníků. V každém případě je nutné v knize vyznačit, které informace jsou čerpány "z cizích zdrojů" a (nejlépe na konci knihy) uvést všechny použité zdroje (ať již klasické knihy, časopisy, články z webu, manuály v PDF, informace z nápovědy, ...). Tyto náležitosti upravuje zákon č. 121/2000 Sb - "autorský zákon". Důležité je i správně uvést konkrétní vlastníky ochranných známek nebo registrovaných ochranných známek produktů, pokud jsou v knize použity (uvedeny, popsány). Vřele doporučuji se v případě jakýchkoli nejasností obrátit na vlastníka příslušných práv. Může se stát, že popisujete SW produkt, jehož autor/vlastník v licenci nepovolí použít náhledy oken. Stejně tak jejich úprava (např. oříznutí) může podléhat souhlasu vlastníka.

4. Kniha, prodej hotové knihy

Jak si vydat svou vlastní tištěnou knihuPublikaci můžete vydat jako pouze tištěnou, kombinaci tištěné a elektronické nebo jako pouze elektronickou. Co se týká vlastního prodeje knih, obrátil jsem se na finanční úřad a živnostenský úřad, kdy mi bylo (právně nezávazně) odpovězeno, že prodej takové knihy nespadá "pod živnost", neboť jde o "využití výsledků autorských práv" ve smyslu zákona 121/2000 Sb - "autorský zákon". Příjmy z prodeje podléhají dani z příjmů, ale stačí evidovat jen příjmy (tj. není nutné "vést účetnictví") a výdaje se uplatní "paušálně". Prodáte-li knihu jednotlivci (fyzické osobě), bude stačit příjmový doklad; pokud si publikaci objedná firma (právnická osoba), vystavíte fakturu. Pokud uvažujete o prodeji knihy přes knižní obchody, pak silně doporučuji, aby kniha měla přiděleno nejen ISBN, ale i čárový kód (kvůlu „čtečkám“ na pokladnách). Takový čárový kódu je (tuším) možné získat současně i ISBN číslem (podrobnosti bohužel neznám). Co se týká prodeje knihy, máte dvě možnosti: vlastní prodej a přes obchodníka. V případě vlastního prodeje počítejte s navýšením koncové ceny pro zákazníka v důsledku poštovného; je-li kniha malé hmotnosti, lze ji poslat jako „obyčejný dopis“ - konkrétní cenu zjistíte na nejbližší poště. Nejste-li plátci DPH (což platí v naprosté většině případů), pak prodejní cena nezahrnuje DPH (jedná-li se o vlastní prodej knihy), tj. nikde v publikaci nesmíte mít „cenu bez DPH“ a cenu s „DPH“. Cena je jen jedna a to cena prodejní. Prodej přes obchodníka: Je velmi vhodné si dopředu ujasnit, přes koho budete zboží prodávat, v jakém nákladu a za jakých podmínek. Počítejte s vysokou marží jednotlivých obchodníků; je naprosto běžné, že marže se pohybuje v řádu cca 40 procent prodejní ceny knihy. Obchodník již bude plátcem DPH (v naprosté většině případů), tj. prodejní cena knihy již bude obsahovat DPH ve výši 5%. Jistě jsem nevyčerpal dané téma „do mrtě“, nicméně jsem se snažil poskytnout všechny informace všem, kteří se vydají podobnou cestou jako já: na jejímž konci je hotová kniha a spokojení čtenáři :-) Takže, do toho a hodně štěstí :-)

P.S.: Pokud by někoho zajímalo, jakou knihu jsem vydal, pak je to tahle: Windows XP Embedded

Štítky: Komunikace, Windows XP


Komentáře

Michal
6. srpen 2014, 22:33

Ahoj, napsal jsem knihu – mám dva dotazy, mohu v klidu prezentovat a prodávat klidu z “domova” a neodvádět nic státu? a druhý dotaz – pokud uvádním autentická místa (hospody,restaurace..) musím mít jejich svolení, ikdyž jde např. pouze o zmínku viz – popíjeli jsme v baru XY atd. Předem děkuji za odpověď.

M.

Reny
25. březen 2013, 21:58

Dobrý den,
ráda bych se poradila. Strašně bych chtěla napsat knihu. Byla by o mém životě…..přemýšlím nad tím dlouho. Lidé kteří mě znají a ví v čem jsem žila mě podporují. Snad by byla přínosem pro mnohé lidi.
Jen nevím na koho se obrátit,asi bych potřebovala poradit jak a z kterého konce začít?
Poradí mi někdo?

Lukas
13. říjen 2012, 19:10

Dobrý den, nechtěl by někdo se mnou napsat knihu o českých herečkách..pomůže mi s tím někdo ? Kdo má s vydáním knihy zkušenosti..nějaké rady atd… nemám s tím žádné zkušenosti? Předem děkuji za jakoukoliv pomoc.

Algerianis
9. září 2012, 19:47

Kompletní služby poskytuje malonákladové nakladatelství Nová Forma kde již vydali přes 500 titulů. Zařídí opravdu vše, přes ISBN a čárový kód až po prodej knihy. Vyplácejí vysoký 25% autorský honorář. Více na www.novaforma.cz .

tonda
5. duben 2012, 10:33

Dnes bych spíše vydával knihu elektronicky. Existují již nakladatelství, která se na to specializují (např. http://www.navep.com). Je to levné a rychlé.

Michal
24. únor 2012, 10:38

Měl bych na vás malý dotaz..

Zajímám se o staré knihy – 18. století a starší a krom toho se zabývám také ruční vazbou knih.

A dotaz spočívá v tom,že mě napadlo vytvořit faksimile některých starých tisků a rukopisů…vše vlastním nákladem….knihy bych vytiskl i svázal sám,ale nejsem si jistý,jestli mi v případě,že bych třeba 1,nebo 2 knihy prodal v aukci nehrozili nějaké sankce za porušení práv…nebo něco podobného..některé z knih bych totiž stáhl z internetových databází..např kodex gigas z digitalizované verze na stránkách knihovny ve Švédsku…

Děkuji vám za odpověď a přeji pěkný den

Pavel Kout
23. listopad 2010, 11:26

Pro přátele jsem napsal životopis. Chtěl bych udělat asi 15 výtisků. Obsahuje i několik barevných fotografieí. Mám vše na CD.Na A je to asi 80 stran, já bch ktěl kompletní službu a provedení A 5. Můžete se mi vyjádřit? Dík.

Sandra
4. květen 2010, 10:18

Mohly by jste mi prosím na zadaném emailu napsat jak postupovat při vydání knihy a hlavně kolik by mě stála kniha přibližně o 150 stranách s ISBN a čárovím kodem,fotografie do ní nechci,pouze obal by byl barevny..děkuji xevzeniex@seznam.cz

J.S.Chory
15. březen 2010, 10:59

Napsal jsem knihu a hledám kdo pomůže vydat (zdarma),protože nejsem v situaci,abych platil i za jedno vydání knihy.Prosím o radu a případné zájemce,kteří chtějí poskytnout pomoc.Opravdu jen vážně.Vaše odpovědi a pomoc čekám na svém eimalu.Děkuji.

martin.p
4. březen 2010, 17:40

Něco podobného jsem našel i na www.TiskovyExpress.cz. Také řeší tisk jen pár kusů knih a dokonce v barvě. Web vypadá zajímavě…

Lyžař
26. únor 2010, 00:48

Pěkný den,
už je to nějaký ten týden, co jsem narazil na tenhle článek. V létě loňského roku jsem napsal knihu o zhruba 150 stranách a nechal si ji vydat právě u knihovničky. Nejen, že mi skvěle poradili s přípravou a detailním formátováním, ale nakonec mi namísto 10 objednaných výtisků poslali knih 12. Za cenu kolem 1000 jsem tedy měl o dva výtisky více, což je skvělé. Nenechal jsem si přidělit ISBN číslo, tahle kniha měla být pouze pro několik málo kamarádů a příbuzných. Výtisky mi však během několika málo momentů došly a tak pro můj autorský spis číslo dvě uvažuji o přidělení tohoto čísla (možná i čárového kódu). Distribuci mi zaslíbili lidičky z rodiny, což je také skvělé, takže peníze nepůjdou nikam bokem. Všem doporučuji podobný postup. Ikdyž bych byl rád za více názorů ohledně této tématiky.
Ale nesmím zapomenou poděkovat autorovi článku..díky..hodně to rozhýbalo vše kolem tisku mé prvotiny..

Hanka
10. březen 2009, 15:09

díky za cenné informace :-)

Gi
2. květen 2008, 06:58

Díky za přehledný článek o tématu, který mne zajímá.
Uvažuji, že vydám pohádkový příběh a firmy, které jsme doteď našel by ho vydaly něco málo okolo 4O.OOO, což mne odrazovalo.
Podle kalkulátoru na webech v čláánku zmíněných vydavatelství se pravděpodobně vejdu pod 13.000, což je skvělé oproti původní částce. Ještě jednou díky.

Redaktor ovsem.net Jirka
30. duben 2008, 12:22

Nejsem sice z oboru, ale když se na to podívám logicky, tak knihu sice vydáš pod pseudonymem, ale pro nakladatelství si samozřejmě známá osoba, kdy spolupráce bude pravděpodobně (určitě doporučuji) prohíhat na základě smlouvy.

Jarka
30. duben 2008, 11:58

Dobrý den,
článek se mi velmi líbí. Mám dotaz, zda nevíte, jak je to v případě vydání knihy pod pseudonymem. Chtěla bych vydat knihu pod pseudonymem, ale zároveň nevím, jak právně ošetřit, aby bylo jasné, že jsem ji napsala já a aby mi ji někdo nesebral nebo si na ni nedělal nárok. Jak později dokáži, že jsem autor a že mám právo ji prodat nakladatelství k vydání? Děkuji

Jiri
12. září 2007, 08:35

Pokud budu vydávat nějakou knihu, tak radši napíše jen texty a zbytek ať udělá nakladatelství :-) .

was
27. srpen 2007, 12:56

Výbornej článek. S myšlenkou vydat vlastní knihu jsem dost koketoval, takže mi odstavce nepřijdou nijak dlouhé a nepřehledné, ale spíš výstižné a praktické. Nakonec jsem si knihu vytiskl v 10 kusech na inkoustovce (dostala zabrat ;-) ) a při častých cestách pro nové tonery jsem radši přestal počítat celkové náklady.

Redaktor ovsem.net Johnyz
25. srpen 2007, 08:21

Fayn. Tak teď ještě, aby to za mne někdo psal. Vybral bych si asi toto téma: pojednání o zaoblení hrotu kuličkového inkoustového pera při dvoustém zvětšení.

Moc pěkný článek, i když se divím, že obchodníci si dávají marži jen 40%, já bych šel rovnou na stovku.

Redaktor ovsem.net Jirka
24. srpen 2007, 23:18

Když jsem článek četl ještě v našem systému, čekal jsem podobnou reakci, ale nakonec jsem neviděl důvod to členit do separátnějších odstavců. Bylo by to zase na výšku extra dlouhé.

No každopádně to jsou velmi zajímavé informace, se kterými se člověk nesetkává denně a mě osobně to příjde hodně zajímavé. Věřím, že se také jednou dostanu k nějaké té vlastní knížce. Třeba o Textpatternu v češtině.

Nogard
24. srpen 2007, 21:58

Zajímavý článek (jen ty odstavce kdyby byly kratší a čitelnější – trochu se v tom člověk ztrácí) a dobrá zkušenost. Já jsem zatím slyšel hlavně o té zmiňované Knihovničce, ta vypadá celkem dobře, zvlášť když chce člověk jen pár exemplářů – http://www.emag.cz/knihovnicka-vydejte-vlastni-knihu/

nepovinné, možno použít gravatar
nepovinné


Ovsem.net je na FacebookuOvsem.net je na TwitteruOdebírejte články přes RSS
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací